Nowe wyzwania na rynku mieszkaniowym w Irlandii

Rynek mieszkaniowy w Irlandii stoi przed poważnymi wyzwaniami.

Nowe raporty rynkowe z Irlandii sygnalizują znaczące wyzwania dla rynku mieszkaniowego.

Rynek mieszkaniowy w Irlandii

Ostatnie analizy rynku nieruchomości w Irlandii rysują obraz sektora stojącego w obliczu dwóch głównych problemów – znacznego spadku liczby dostępnych nieruchomości do wynajęcia oraz wzrostu cen domów.

Z raportu agencji nieruchomości Sherry FitzGerald wynika, że rynek nieruchomości mieszkalnych odnotował w zeszłym roku utratę około 15 000 nieruchomości wynajmowanych, co stanowi około 6% całego rynku.

Jest to efekt kontynuacji trendu, który obserwujemy od ponad dekady, gdzie wynajmujący masowo opuszczają rynek.

W ubiegłym roku tylko 11% zakupów dokonano z myślą o inwestycji, podczas gdy 35% transakcji stanowiła sprzedaż przez inwestorów.

Tak duże różnice w liczbie osób wchodzących i wychodzących z rynku najmu wskazują na poważny problem z dostępnością mieszkań do wynajęcia.

Wynajem w Irlandii

Wzrost cen nieruchomości i czynszów sprawia, że pierwsze kroki na rynku mieszkaniowym stają się coraz trudniejsze.

Nawet osoby zarabiające średnią krajową pensję mogą napotkać na przeszkody uniemożliwiające zdobycie odpowiedniego finansowania.

To stwarza paradoks, gdzie mimo zdolności do pokrycia miesięcznych rat kredytu wyższych niż płacony czynsz, osoby te nie mogą uzyskać finansowania na zakup nieruchomości.

Specjaliści rynkowi podkreślają, że potrzeba skoordynowanych działań rządowych i regionalnych, aby zaradzić tym problemom i zapewnić stabilność oraz dostępność nieruchomości dla wszystkich grup społecznych.