W specjalnym raporcie stwierdzono, że niedobór witaminy D jest „powszechny i poważny” w całej populacji dorosłych w Irlandii.

Według nowego raportu rządowego mieszkańcy Irlandii powinni codziennie przyjmować suplementy witaminy D, aby zwiększyć ochronę przed koronawirusem i innymi chorobami układu oddechowego.

W raporcie Komisji Zdrowia stwierdzono, że niedobór witaminy D jest „powszechny i poważny” w całej populacji dorosłych w Irlandii.

Niedobór ten jest w dużej mierze związany z brakiem słońca w Irlandii, ograniczeniem w poruszaniu się, a także z zakazem podróżowania za granicę.

W raporcie stwierdzono, że należy chronić bardziej narażone osoby, „nie tylko przed Covid-19, ale także przed szeregiem innych chorób, szczególnie w miesiącach zimowych”.

Główne zalecenia raportu:

  • Codzienne suplementy witaminy D w ilości od 20 do 25 mikrogramów powinny być zalecane dla całej populacji osób dorosłych, „tam, gdzie jest to możliwe i wskazane z medycznego punktu widzenia”.
  • Polityka zdrowia publicznego mająca na celu zachęcanie do zwiększonego spożycia suplementów witaminy D powinna zostać opracowana przed Budżetem na 2022 r.
  • Rząd powinien ponownie rozważyć podatek VAT od suplementów witaminy D, aby obniżyć ich koszt.
  • Suplementy witaminy D powinny być przyznane grupom najbardzej zagrożonych osób, pracownikom służby zdrowia i osobom w domach opieki czy w więzieniach.
  • Osoby starsze, osoby z nadwagą lub otyłością, osoby z ciemniejszą pigmentacją skóry oraz osoby z innymi czynnikami zwiększonego ryzyka niedoboru witaminy D powinny w razie potrzeby przyjmować większe dawki pod nadzorem lekarza.
  • W przypadku dzieci zalecane jest suplementowanie witaminy D w dawce 10 mikrogramów dziennie.
  • Osobom, które przychodzą na test Covid-19, należy zaproponować suplement witaminy D.

Raport stwierdza, że witamina D wspomaga układ odpornościowy w zwalczaniu szkodliwych bakterii i wirusów oraz zmniejsza ryzyko ostrej infekcji układu oddechowego. Osoby, które codziennie przyjmują witaminę D, doświadczają zmniejszenia ryzyka infekcji dróg oddechowych o 25%.

Jeśli chodzi o zakażenie Covid-19, raport stwierdza, że nie przeprowadzono jeszcze szeroko zakrojonych, kontrolowanych placebo badań skuteczności witaminy D w zwiększaniu ochrony przed wirusem.

Zasugerowano jednak, że dowody z przeprowadzonych badań „silnie potwierdzają związek przyczynowy między niskim poziomem witaminy D a zwiększonym ryzykiem i ciężkością zakażenia Covid-19”.

„Niezależnie od Covid-19, suplementacja witaminy D jest niezbędnym środkiem zdrowia publicznego, wymaganym do rozwiązania problemu powszechnego niedoboru obserwowanego w populacji Irlandii i znaczących niekorzystnych skutków zdrowotnych tego niedoboru ”- czytamy w raporcie.

Pełny raport: oireachtas.ie