Nowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych w Irlandii

Minister Ochrony Socjalnej zmierza do ostatniego etapu wprowadzenia nowych przepisów w Irlandii.

Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, ma w tym tygodniu przedstawić w parlamencie Dáil projekt ustawy, która zmieni zasady przyznawania zasiłków w Irlandii.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Zasiłek dla bezrobotnych związany z wynagrodzeniem (Jobseeker’s Pay-Related Benefit) to część działań mających na celu dostosowanie Irlandii do innych krajów Unii Europejskiej.

Dzięki zmianie przepisów „osoby z długą historią pracy otrzymają wyższe świadczenia, jeśli stracą zatrudnienie” – jak podano w oświadczeniu Ministerstwa ds. Ochrony Socjalnej.

Nowe przepisy będą dotyczyć „nowych, całkowicie bezrobotnych osób, które mają silne i niedawne powiązania z rynkiem pracy oraz są dostępne i aktywnie poszukują zatrudnienia”.

W nadchodzących miesiącach ministerstwo będzie pracowało nad niezbędnymi ustaleniami administracyjnymi, technicznymi i informatycznymi, aby ułatwić wprowadzenie tego programu w IV kwartale tego roku.

Nowe stawki zasiłków w Irlandii

System będzie obejmował trzy stawki tygodniowych wypłat dla osób, które mają co najmniej pięć lat opłaconych składek PRSI, a pracownicy, którzy przejdą na bezrobocie, będą otrzymywać nowe świadczenie przez okres do dziewięciu miesięcy:

  • Pierwsza stawka: 60% wcześniejszych zarobków, maksymalnie do 450 euro tygodniowo przez pierwsze trzy miesiące.
  • Druga stawka: 55% wcześniejszych zarobków, maksymalnie do 375 euro tygodniowo przez kolejne trzy miesiące.
  • Trzecia stawka: 50% wcześniejszych zarobków, maksymalnie do 300 euro tygodniowo przez ostatnie trzy miesiące.

Osoby, które mają od dwóch do pięciu lat składek PRSI, będą mogły otrzymać 50% swojego poprzedniego wynagrodzenia, maksymalnie do 300 euro tygodniowo przez sześć miesięcy.

Po upływie okresu podwyższonych płatności osoby będą przechodzić na standardowy zasiłek dla poszukujących pracy, który wynosi obecnie 220 euro tygodniowo, niezależnie od wcześniejszych zarobków czy długości zatrudnienia.

Składki PRSI w Irlandii

Minister Humphreys wcześniej oświadczyła, że ten krok zakończy „przepaść” w dochodach dla pracowników przechodzących na bezrobocie, którzy przechodzą z wyższego wynagrodzenia na stałą stawkę zasiłku dla bezrobotnych.

Aby pokryć koszty nowego systemu, pracownicy, pracodawcy i samozatrudnieni będą musieli zmierzyć się ze stopniowym wzrostem składek PRSI, który rozpocznie się w październiku od wzrostu o 0,1%.

Kolejne wzrosty o 0,1% nastąpią w październiku przyszłego roku, a następnie wzrosty o 0,15% w październiku 2026 i 2027 roku. Wzrost o 0,2% zostanie wprowadzony w październiku 2028 roku.