Nowy program w Irlandii - skorzystają tysiące dzieci

Obowiązek w ramach NCS zostanie wprowadzony po okresie przejściowym, zgodnie z planem irlandzkiego rządu.

Dr Dora Tuda, pracownik naukowy Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI), wypowiedziała się na temat zmian w NCS (Krajowym Programie Opieki nad Dziećmi).

Opieka nad dziećmi w Irlandii

Jak poinformowano podczas audycji Newstalk Breakfast, opiekunki dzieci, które nie są członkami rodziny, będą zobowiązane do zarejestrowania się w TUSLA.

Podczas okresu przejściowego osoby te „będą zachęcane do zarejestrowania się w TUSLA, ale nie będzie to wymagane” – jak stwierdziła dr Tuda.

Jednak zgodnie z Krajowym Planem Działania i Departamentem Opieki nad Dziećmi, „po trzech latach okresu przejściowego rejestracja stanie się obowiązkowa”.

Ekspert z ESRI przypomniała, że program dotyczy tylko „płatnej opieki nierodzicielskiej w domu opiekuna”, a rodzice dziecka będą mogli ubiegać się o subwencję na opiekę nad dzieckiem o wartości „ok. 1200 euro rocznie”.

Opiekunka w Irlandii

Opiekunki dzieci będą musiały zarejestrować się w TUSLA, a następnie rodzice będą mogli zarejestrować się na stronie internetowej programu NCS.

Dr Tuda powiedziała także, iż nie da się oszacować wielkości „czarnego rynku” opieki nad dziećmi, w którym opiekunki pracują niezarejestrowane.

Nie szacuje się również reakcji opiekunek, które potencjalnie mogłyby podnieść ceny lub nawet zrezygnować z pracy w tym sektorze po wprowadzeniu nowych przepisów.

Jednak dla rodziców zmiana ta umożliwi obniżkę kosztów opieki o ok. 100 euro miesięcznie, a z programu mogłoby skorzystać ponad 80 000 dzieci w Irlandii.

Dr Tuda powiedziała również, że w ramach Krajowego Planu Działania przewiduje się wsparcie i szkolenia dla opiekunek dzieci biorących udział w tym programie.