Pierwszy tego typu plan pomocy został ogłoszony w maju przez rząd w Irlandii.

Ruszył nowy program wsparcia finansowego dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Plan pomocy został ogłoszony w połowie maja br.

Wsparcie finansowe w Irlandii

Program Accommodation Recognition Payment ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów ponoszonych przez rodziny przyjmujące uchodźców, jednocześnie zachęcając inne rodziny w Irlandii do rozważenia tej formy pomocy.

Zgodnie z planem jedno gospodarstwo domowe może liczyć na wypłatę dodatku socjalnego w kwocie 400 euro miesięcznie.

W przestrzeni publicznej pojawiły się wcześniej głosy, że gospodarstwa, które goszczą u siebie większą liczbę osób z Ukrainy, powinny otrzymać większą sumę niż gospodarstwa, które goszczą pojedyncze osoby.

Jednak rząd wykluczył taką opcję i potwierdził, że wypłata tego dodatku będzie przyznawana niezależnie od liczby osób przyjętych pod dach.

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek, podać swoje numery PPS, PPS Ukraińców mieszkających w nieruchomosci osób wnioskujących, kody Eircode itp. – poinformował Minister ds. Integracji, Roderic O’Gorman.

Dodatek socjalny w Irlandii

Dodatek Accommodation Recognition Payment będzie wypłacany wstecz – od momentu przyjęcia uchodźców do nieruchomości osoby składającej wniosek (maksymalnie od 4 marca).

Pierwsze płatności mają nastąpić od 9 sierpnia, a program ma na razie funkcjonować do końca marca 2023 roku.

Więcej: gov.ie