Nowy system powiadamiania w Irlandii - podano szczegóły

O systemie dla mieszkańców Irlandii poinformował rzecznik Ministerstwa Środowiska, Klimatu i Komunikacji.

W przyszłym roku w Irlandii ma zostać wprowadzony system publicznego ostrzegania, jak informuje portal TheJournal.ie

Nowy system ostrzegania w Irlandii

Według rzecznika Ministerstwa Środowiska, Klimatu i Komunikacji, system Public Warning System (PWS) umożliwi operatorom telefonii komórkowej wysyłanie ostrzeżeń dla mieszkańców w razie zagrożenia życia podczas kryzysów o dużym zasięgu. Podobne systemy są już wprowadzane w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem PWS jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się dezinformacji oraz powiadamianie obywateli o zagrożeniach i sposobach zachowania bezpieczeństwa.

Obecnie Ministerstwo Środowiska, Klimatu i Komunikacji wraz z Ministerstwem Obrony prowadzi prace nad projektem PWS.

Utworzona została już międzyresortowa grupa robocza, która będzie współpracować z sieciami komórkowymi. Oprócz procesu zamówień, opracowywane będą również procedury, aby zapewnić odpowiednie protokoły użytkowania.

Plan rządu w Irlandii

Planowane jest, że system zostanie wdrożony w ciągu następnych 18 miesięcy, pod warunkiem uzyskania aprobaty rządu oraz pomyślnego procesu zamówień.

Plan wprowadzenia PWS w Irlandii został już omówiony w 2010 roku. W 2018 roku Unia Europejska wprowadziła system PWS dla swoich państw członkowskich, który znany jest obecnie jako EU-Alert.

Jeśli system zostanie wprowadzony w przyszłym roku, Irlandia dołączy do Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii i innych krajów Unii Europejskiej, które już go stosują.