Nowy system zasiłków socjalnych w Irlandii - trwają prace

Rząd w Irlandii intensywnie pracuje nad zapowiadają już wcześniej reformą zasiłków dla bezrobotnych.

Projekt zreformowanego systemu świadczeń dla osób bezrobotnych w Irlandii może się pojawić w parlamencie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Aby uniknąć tak zwanego „szoku dochodowego” związanego z przejściem z pełnej płacy na zasiłek, pracownicy o wysokich zarobkach mają otrzymywać wyższe zasiłki dla bezrobotnych.

Dzięki temu będą mogli się przystosować do nowej sytuacji w sytuacji utraty zatrudnienia. Będą też w stanie spłacać kredyt, co przy obowiązującym teraz systemie zasiłków dla bezrobotnych nie jest możliwe.

Obecnie wszystkie osoby, które straciły pracę, otrzymują zryczałtowaną stawkę zasiłku w maksymalnej wysokości 208 euro tygodniowo.

Po zmianie systemu obowiązywać mają różne stawki zasiłków, w oparciu o indywidualne poziomy wcześniejszych zarobków (najprawdopodobniej będzie to system procentowy).

Nowe przepisy w Irlandii

Szefowa polityki społecznej ICTU, dr Laura Bambrick, powiedziała w audycji Newstalk Breakfast, że nowy plan zrównałby Irlandię z innymi krajami Unii Europejskiej.

Przejście na bardziej europejski styl ubezpieczeń społecznych byłby „dość radykalnym wstrząsem systemu opieki społecznej” w Irlandii, lecz pozwoliłby zapewnić beneficjentom odpowiedni standard życia, twierdzi dr Bambrick.