Nowy system zwrotu pieniędzy w Irlandii od 1 lutego

Większość sprzedawców detalicznych w Irlandii zarejestrowała się już w tym programie.

Od 1 lutego br. wprowadzony zostanie w Irlandii nowy system zwrotu kaucji. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia recyklingu i redukcji odpadów.

Nowy program w Irlandii

Ten innowacyjny program zapewnia zwrot pieniędzy za puste, nienaruszone butelki i puszki, zachęcając tym samym do bardziej świadomego postępowania z odpadami.

Od lutego, każdy, kto kupi napój w opakowaniu z logo Re-turn, będzie musiał zapłacić w pełni zwrotną kaucję dodatkowo do ceny napoju.

System ten obejmuje napoje w butelkach plastikowych i aluminiowych puszkach, z kaucją wynoszącą 15 centów za każde opakowanie od 150 ml do 500 ml i 25 centów za opakowania powyżej 500 ml do 3 litrów.

Aby ułatwić przystosowanie się do nowego systemu, na początku lutego będzie dostępna ograniczona ilość butelek i puszek bez logo Re-turn, które nie będą podlegać kaucji i mogą być umieszczone w tradycyjnych pojemnikach do recyklingu.

Zwrot kaucji w Irlandii

Większość sprzedawców detalicznych w kraju zarejestrowała się już w programie i uruchomiła swoje punkty zwrotu kaucji.

Konsumenci mogą zwracać puste, nienaruszone butelki i puszki do sklepów i supermarketów na terenie całego kraju, zarówno przez Maszynę do Zwrotu Butelki (RVM), jak bezpośrednio do pracowników.

Na stronie internetowej www.re-turn.ie dostępna jest mapa wskazująca, gdzie znaleźć punkty zwrotu kaucji.

Klienci otrzymują zwrot kaucji, gdy zwrócą pustą i nienaruszoną butelkę lub puszkę z logo Re-turn do sklepów i supermarketów na terenie całego kraju.

W przypadku korzystania z maszyny do zwrotu butelek, konsumenci otrzymają kupon, który można zrealizować przy kasie na zakupy w sklepie lub jako zwrot gotówki.

Recykling w Irlandii

Poinformowano, że nie każde opakowanie napoju kwalifikuje się do zwrotu kaucji. Tylko opakowania napojów w butelkach PET, aluminiowych i stalowych puszkach od 150 ml do 3 litrów są objęte programem, a wszystkie opakowania objęte programem będą miały logo Re-turn.

Ten system to praktyczna inicjatywa gospodarki obiegu zamkniętego, która ma na celu stworzenie zamkniętego systemu recyklingu, gwarantującego, że materiał zostanie zwrócony i poddany recyklingowi.

Unia Europejska wyznaczyła Irlandii cel oddzielania i zbierania 77% plastikowych butelek do napojów do 2025 roku, a cel ten wzrośnie do 90% w 2029 roku.