POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Nowa ustawa czeka już teraz tylko na podpis prezydenta Irlandii.

W środę 16/10/2019 nowa ustawa dotycząca zasiłku dla bezrobotnych została zatwierdzona przez sejm i senat w Irlandii. Teraz czeka juz tylko na podpis prezydenta.

Prace nad nową ustawą trwały od kwietnia 2019 roku. Pod koniec czerwca rząd zaakceptował nową ustawę, a teraz odbyło się głosowanie w irlandzkim parlamencie. Nowe przepisy mają obowiązywać od listopada 2019 roku.

Warunki do uzyskania nowego zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii

Zgodnie z zapowiedzią minister Doherty zasiłek w wysokości do €203 tygodniowo będzie wypłacany przez okres 9 miesięcy dla osób posiadających co najmniej 260 składek PRSI oraz przez okres 6 miesięcy dla osób z mniejszą ilością składek.

Tak jak w przypadku wszystkich innych osób kwalifikujących się do zasiłku Jobseeker Benefit – osoby samozatrudnione uzyskają też płatności na dzieci.

Minister ds. Opieki Społecznej Regina Doherty skomentowała nową ustawę przytaczając wydarzenia z 2008 roku, kiedy irlandzka gospodarka pogrążyła się w kryzysie:

Samozatrudnieni przedsiębiorcy, tacy jak hydraulicy, elektrycy i malarze (…) nagle znaleźli się bez pracy i przy niewielkim wsparciu ze strony państwa. Ten nowy program naprawi tę sytuację i zapewni większą sprawiedliwość w naszym systemie wsparcia dla tych, którzy tworzą miejsca pracy dla siebie i innych.