POLONIA IRLANDIA

Nadzwyczajne uprawnienia rządu dają podstawę prawną niektórym ograniczeniom w Irlandii.

W środę 3 listopada odbyło się głosowanie w sprawie przedłużenia nadzwyczajnych uprawnień rządu, które dają podstawę prawną niektórym ograniczeniom w Irlandii. Rząd poinformował o przedłużeniu tych restrykcji w październiku.

Ograniczenia w Irlandii

Pierwotnie uprawniania miały wygasnąć 9 listopada, jednak po głosowaniu będą one w mocy przez kolejne trzy miesiące – do 9 lutego 2022 roku. Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, poinformował, że to ostatnie przedłużenie uprawnień i po tym terminie będzie wymagana już nowa ustawa.

Minister Donnelly stwierdził, że trzymiesięczne przedłużenie było potrzebne w związku z rosnącą liczbą przypadków w Irlandii, ponieważ „po prostu nie możemy wiedzieć, co stanie się z nami w nadchodzących miesiącach”.

Uprawnienia rządu

Nadzwyczajne uprawnienia rządu dają podstawę prawną niektórym ograniczeniom, takim jak wymóg stosowania certyfikatów i maseczek ochronnych w określonych warunkach. Dają też uprawnienia wykonawcze dla funkcjonariuszy Gardy, którzy mogą reagować w przypadku naruszenia tych ograniczeń.