Ogromne problemy z dostępem do lekarstw w Irlandii

Przedstawiciele sektora farmaceutycznego w Irlandii poinformowali o niepokojącym stanie zaopatrzenia w lekarstwa.

Według najnowszych danych od Health Products Regulatory Authority (HPRA), już prawie 250 produktów w Irlandii jest niedostępnych bądź ich zapasy są na wyczerpaniu.

Leki w Irlandii

Na liście znajduje się 13 leków uznanych przez WHO za niezbędne w leczeniu m.in. zaburzeń ciśnienia krwi, anginy czy zapalenia płuc.

Najnowsza analiza niedoborów wskazuje też na poważny niedobór powszechnie stosowanych tabletek do leczenia epilepsji, lęku czy bezsenności.

U wielu dostawców brakuje leków na nadciśnienie, a wiele antybiotyków oraz dostępnych bez recepty leków na kaszel i przeziębienie wciąż znajduje się na wyczerpaniu.

Przedstawiciele HPRA stwierdzili, że wzrost zgłoszeń niedoborów leków z branży farmaceutycznej w ostatnich miesiącach jest bezpośrednio związany ze zwiększonym popytem spowodowanym okresem zimowym.

Apteki w Irlandii

Jednak przedstawiciele sektora farmaceutycznego twierdzą, że braki w dostawach leków „nie są tylko zimowym problemem”, a niedobór lekarstw był już widoczny ubiegłego lata.

Ich zdaniem rząd powinien wprowadzić nową strategię zakupową, która zapewni, że Irlandia nie zostanie pominięta przez firmy farmaceutyczne podczas sprzedaży leków.

Farmaceuci dążą też do zmiany przepisów, aby mogli uzyskać uprawnienia do sprzedawania alternatywnych lekarstw bez konieczności kontaktowania się z lekarzami GP.