Po zeszłorocznym sukcesie operacji “Irene” w Irlandii, kierownictwo Gardy podjęło decyzję o jej kontynuacji w 2017 roku.

Kierownictwo Gardy zdecydowało o powtórnym wprowadzeniu kontroli w ramach operacji „Irene”. W ubiegłym roku prowadzona w Dublinie akcja okazała się sukcesem.

Operacja „Irene” to akcja patrolowania terenów, w których zarejestrowano antysocjalne zachowanie młodzieży. Kontrole przeprowadzane są przez nieumundurowanych funkcjonariuszy Gardy.

Podczas letnich miesięcy grupy młodych ludzi spotyka się w umówionych miejscach, gdzie spożywa alkohol i różne środki odurzające, w tym narkotyki. W przeszłości często dochodziło w tych grupach do aktów przemocy.

Najczęściej na miejsce spotkań młodzież wybiera parki lub plaże, gdzie często przebywają także rodziny z dziećmi. Nieodpowiednie zachowanie młodzieży wzbudza w nich nierzadko strach, zwłaszcza podczas bójek pijanych nastolatków.

Operacja „Irene” zostanie przywrócona w Dublinie z dniem 1 czerwca i zakończy się na koniec sierpnia. Kontroli i karze podlegać będą nie tylko osoby niepełnoletnie spożywające alkohol, lecz każda osoba spożywająca alkohol w miejscu publicznym.