Operacja Táirge - akcja specjalna Gardy w Irlandii

Funkcjonariusze Gardy rozpoczęli nową operację o nazwie Táirge w Irlandii.

Ta akcja specjalna jest skierowana przeciwko pladze kradzieży detalicznej w Irlandii, której koszty szacuje się na 1,62 mld euro rocznie.

Akcja Gardy w Irlandii

Irlandia została uznana za globalny „gorący punkt” kradzieży sklepowej, co potwierdza Globalny Barometr Kradzieży Detalicznej.

Kradzieże sklepów stały się szczególnie problematyczne w miastach i miasteczkach w całym kraju, co skłoniło służby do podjęcia działań w ramach współpracy z Rządowym Forum Handlowym.

Według przedstawicieli Gardy, przestępczość detaliczna przybiera różne formy – od „wniesienia plecaka, napełnienia go i ucieczki” po bardziej zorganizowane działania grup przestępczych, które wprowadzają skomplikowane plany, włączając w to rozpraszanie uwagi właścicieli sklepów.

Śledczy zauważyli także przypadki „złodziei-turystów”, którzy specjalnie przyjeżdżają do Irlandii, dokonują kradzieży, a następnie opuszczają kraj.

Kradzieże w sklepach w Irlandii

Operacja Táirge ma na celu wykrywanie i zapobieganie zorganizowanej przestępczości detalicznej, która odnosi się do grup osób działających wspólnie w celu kradzieży znacznych ilości towarów i odsprzedaży ich na czarnym rynku.

Kradzieże te nie tylko generują straty gospodarcze, ale także wpływają negatywnie na morale personelu handlowego oraz utrudniają rekrutację i utrzymanie pracowników w tym sektorze.

Operacja Táirge ma identyfikować przestępców i zakłócać ich działania, a także doprowadzić do wzmocnienia zabezpieczeń sklepów.

Krajowa grupa koordynacyjna będzie wspierać każdy region poprzez analizę miejsc przestępczości detalicznej i wymianę informacji z detalistami w celu skuteczniejszej prewencji i ścigania przestępstw detalicznych.