Opieka społeczna w Irlandii - upływa termin składania wniosków

Osoby uprawnione do tego zasiłku w Irlandii powinny jak najszybciej złożyć wniosek.

Ministerstwo Ochrony Socjalnej w Irlandii przypomina, że wkrótce upływa termin składania wniosków o dodatek na zakup odzieży i obuwia szkolnego, wraz z dodatkowym bonusem na koszty utrzymania.

Back to School – zasiłek w Irlandii

Rodzicom zaleca się, aby skorzystali z dodatku na zakup odzieży i obuwia szkolnego, który w tym roku ponownie został zwiększony o 100 euro na dziecko.

Jest to ostatnia w tym roku płatność w ramach rządowej pomocy, która ma obniżyć koszty utrzymania, a podwyżka została ogłoszona przez rząd w lutym jako część wiosennego pakietu pomocy społecznej o wartości 410 milionów euro.

W tym roku Back to School Clothing and Footwear Allowance (BSCFA) wynosi 260 euro na każde uprawnione dziecko w wieku od 4 do 11 lat oraz 385 euro dla dzieci w wieku od 12 do 22 lat.

Ministerstwo przypomina, że po 30 września upływa termin składania wniosków o przyznanie tego świadczenia socjalnego.

Fuel Allowance – dodatek paliwowy w Irlandii

Także w tym miesiącu rozpocznie się wypłata świadczenia na rzecz tysięcy osób w Irlandii o łącznej wartości 924 euro.

Dodatek paliwowy Fuel Allowance wypłacany jest co roku od września do kwietnia w celu pomocy osobom uprawnionym w pokryciu kosztów ogrzewania.

Ten dodatek socjalny można otrzymywać co tydzień lub w dwóch ryczałtowych ratach. Tygodniowa płatność wynosi 33 euro, natomiast rata ryczałtowa wynosi 462 euro.

Osoby, które zakwalifikują się do programu i zdecydują się na dwie ryczałtowe raty, otrzymają pierwszą wypłatę w wysokości 462 euro w tygodniu rozpoczynającym się 25 września. Druga ryczałtowa wypłata nastąpi w styczniu.

Tymczasem pojawiły się wezwania do znacznego zwiększenia płatności przed budżetem na rok 2024. Komisja Ochrony Socjalnej Oireachtas stwierdziła, że należy wydłużyć 28-tygodniowy harmonogram płatności i zwiększyć kwotę „zgodnie z inflacją energii w gospodarstwach domowych”.