Minister ds. Dzieci i Młodzieży chce wprowadzić zmiany w systemie opieki nad dziećmi w Irlandii jeszcze w tym roku.

Tysiące osób zajmujących się opieką nad dziećmi w Irlandii będą miały obowiązek zgłoszenia swojej działalności.

Minister ds. Dzieci i Młodzieży Katherine Zappone zapowiedziała projekt Draft Childminding Action Plan, który przewiduje wprowadzenie znaczących zmian w sektorze opieki nad dziećmi.

Szacuje się, że obecnie prywatne usługi opieki nad dziećmi w Irlandii wykonuje prawie 19.000 osób. Większość z nich to członkowie rodziny dziecka. Pozostałe to osoby zajmujące się opieką nad dziećmi zarobkowo.

Zmiany w przepisach – opiekunka do dzieci w Irlandii

Zgodnie z najnowszym planem rządu wszystkie opiekunki, które nie są rodziną dziecka i opiekują się nim we własnym domu, będą miały obowiązek zarejestrowania działalności w Agencji ds. Dziecka i Rodziny Tusla. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby z rodziny dziecka oraz osoby opiekujące się dzieckiem w jego domu rodzinnym.

Minister Zappone przypuszcza, że po wprowadzeniu nowych przepisów zarejestruje się ok. 5.000 opiekunek. W tej chwili w agencji Tusla zarejestrowanych jest jedynie 81 takich osób.

Rodzice będą mogli skorzystać z rządowych dodatków na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem, lecz wymagane przy tym będzie właśnie zarejestrowanie działaności przez opiekunkę.

Projekt zakłada też wprowadzenie w późniejszym terminie obowiązku posiadania określonych kwalifikacji do świadczenia tej usługi. Nie sprecyzowano jednak na czym miałyby polegać te wymagania.

Minister Zappone prowadzi w tej kwestii konsultacje społeczne, które mają się zakończyć 10/10/2019.