Opłaty za wodę w Irlandii próbowano wprowadzić już kilka lat temu.

Wraca temat wprowadzenia opłat za wodę w Irlandii. Przedstawiciele OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) apelują w tej sprawie do irlandzkiego rządu.

Opłaty za wodę w Irlandii

W raporcie środowiskowym OECD stwierdzono, że chociaż zanieczyszczenie organiczne w irlandzkich rzekach i zasobach wód gruntowych pozostaje niskie według unijnych standardów, to zbiorniki wodne cierpią z powodu rosnącego zanieczyszczenia substancjami odżywczymi i konieczne są pilne działania.

Jakość dostaw wód gruntowych pogorszyła się z powodu zanieczyszczenia azotanami, „a niektóre zasoby wody pitnej przekraczają limity pestycydów”. Infrastruktura wodna się starzeje i wymaga modernizacji.

Zdaniem przedstawicieli OECD zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury wodnej rosnącej populacji i gospodarki będzie wymagało znacznie wyższego poziomu inwestycji. Sugerują więc rządowi ponowne rozważenie kwestii krajowych opłat za wodę.

Na raport zareagował Paul Murphy z People Before Profit, który stwierdził, że naciski OECD w sprawie wprowadzenia opłat za wodę powinny zostać przez rząd całkowicie odrzucone.

Jego zdaniem każda nowa próba wprowadzenia opłat za wodę w Irlandii wyprowadzi na ulice dziesiątki tysięcy ludzi – jak to miało miejsce kilka lat temu.