POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

HSE ostrzega mieszkańców Irlandii przed możliwym wybuchem epidemii groźnej choroby zakaźnej.

Potwierdzono już 11 przypadków zachorowania na odrę w Dublinie. Niestety HSE przewiduje, że liczba chorych może się zwiększyć, co w prostej linii może doprowadzić do wybuchu epidemii.

W związku z wykryciem choroby u jednego z polityków w Leinster House, gdzie mieści się irlandzki parlament, ogłoszono specjalne „powiadomienie o zagrożeniu życia”. Alert obowiązuje do piątku 24 sierpnia 2018 roku, lecz istnieje możliwość, że zostanie przedłużony.

Tymczasem rodzice grupy dzieci powinni zachować szczególną ostrożność. Chodzi o wszystkie osoby, które przebywały w szpitalu Temple Street Children’s University Hospital w dniach:

  • Środa 25 lipca między 09:30 a 14:00 – oddział ambulatoryjny
  • Czwartek 26 lipca między 07:15 a 12:00 – oddział ratunkowy
  • Piątek 27 lipca między 16:20 a 19:30 – oddział ratunkowy
  • Poniedziałek 06 sierpnia między 14:20 a 22:00 – oddział ratunkowy

Istnieje ryzyko zakażenia odrą w czasie od 7 do 21 dni od kontaktu z chorą osobą. Można zarażać inne osoby przez cztery dni przed i cztery dni po wystąpieniu wysypki.

Więcej na temat: Nowe przypadki groźnej choroby zakaźnej w Irlandii