Woda z wodociągów w Irlandii zawiera niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia.

Najnowszy raport Agencji Ochrony Środowiska (EPA) podaje informacje związane z zanieczyszczeniem wody pitnej w Irlandii za 2018 rok.

Według raportu jakość wody pitnej w Irlandii pozostaje wysoka, jednak niektóre wodociągi nadal wymagają interwencji. Ponad 15.000 mieszkańców musi się liczyć z ostrzeżeniem przed spożywaniem wody pitnej – głównie w Tallanstown, Co. Louth i Lough Talt, Co. Sligo.

Problemy z wodą pitną w Irlandii

Stwierdzono wzrost zanieczyszczenia wody chorobotwórczymi pierwotniakami z rodzaju Cryptosporidium. Cryptosporidium jest pasożytem, który wywołuję chorobę – Kryptosporydiozę. Głównym objawem choroby u ludzi ze sprawnym układem odpornościowym jest samoograniczająca się biegunka, występuje też podwyższona nieznacznie temperatura ciała oraz wymioty.

Według raportu problemem jest też nadal wysoka jest zawartość pestycydów w wodzie oraz duża liczba ołowianych rur w nieruchomościach, mimo intensywnych prac ich wymiany prowadzonych przez Irish Water.

Kolejnym problemem jest wysoki poziom trihalogenometanów, które są związkami silnie toksycznymi i trudno biodegradowalnymi. Trihalogenometany powstają podczas końcowego procesu uzdatniania wody i chlorowania.

Są też dobre informacje – jakość wody pitnej w Irlandii ma 99,9% zgodności z parametrami mikrobiologicznymi i 99,6% zgodności z parametrami chemicznymi.