POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Mieszkańcy Irlandii narażeni są na spożywanie wysoce zanieczyszczonej wody pitnej.

Ostrzeżenie wydane zostało przez Komisję Europejską, a dotyczy około 500.000 mieszkańców Irlandii, do których dostarczana jest skażona woda.

Wykryte zanieczyszczenia dotyczą poziomu trihalogenometanów, które są związkami silnie toksycznymi i trudno biodegradowalnymi. Trihalogenometany powstają podczas końcowego procesu uzdatniania wody i chlorowania.

Zdaniem Komisji Europejskiej poziom trihalogenometanów w wodzie pitnej w Irlandii jest zbyt wysoki. Najbardziej skażona tymi związkami woda jest dostarczana głównie mieszkańcom Donegal, Kerry i Wicklow.

Komisja stwierdziła:

Władze irlandzkie nie podjęły odpowiednich działań w celu obniżenia wartości trihalogenometanów oraz informowania konsumentów o skutkach zdrowotnych, jak to jest wymagane.

Irlandia ma teraz dwa miesiące na reakcję, po tym czasie zostaną podjęte kolejne kroki w celu ochrony mieszkańców Irlandii spożywających skażoną wodę pitną. Oczekuje się ścisłej współpracy między Irish Water a rządem, by rozwiązać problem.