Parkowanie w Irlandii - nowe wytyczne rządu zaskakują

Irlandzki rząd dąży do ograniczenia miejsc parkingowych w rozwoju miejskim.

Zgodnie z nowymi wytycznymi irlandzkiego rządu miejsca parkingowe w projektach mieszkaniowych w obszarach miejskich powinny zostać znacznie zredukowane lub całkowicie wyeliminowane.

Parkowanie w Irlandii

Departament Mieszkalnictwa opublikował właśnie wytyczne planistyczne, według których w pięciu głównych miastach oraz ich przedmieściach miejsca parkingowe powinny być „zminimalizowane, znacząco zredukowane lub całkowicie wyeliminowane”.

W wytycznych stwierdza się, że w miejscach, gdzie udogodnienia parkingowe zostaną ograniczone, lokalne władze muszą być przekonane o dostępności alternatywnych środków transportu dla mieszkańców.

Władze planistyczne, takie jak lokalne rady i An Bord Pleanála, będą musiały uwzględniać nowe wytyczne, które zastąpią obowiązujące od 2009 roku przepisy.

W raporcie zatytułowanym „Zrównoważony rozwój mieszkalnictwa i zwarte osiedla” argumentuje się, że ograniczenie miejsc parkingowych może przyczynić się do budowy obiektów o wysokiej gęstości, takich jak bloki mieszkalne.

Miejsca parkingowe

W centrum miast i dzielnicach miejskich pięciu głównych miast (Dublin, Cork, Galway, Limerick i Waterford) proponuje się „znaczące ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie” miejsc parkingowych.

W takich obszarach powinno przypadać maksymalnie jedno miejsce parkingowe na mieszkanie. W „lokalizacjach dostępnych”, czyli w odległości pięciu do sześciu minut spacerem od regularnych usług transportu publicznego, liczba miejsc parkingowych powinna być „znacząco zredukowana” do maksymalnie 1,5 na jedno mieszkanie.

Z kolei w „lokalizacjach peryferyjnych”, czyli tam, gdzie nie ma dobrych połączeń transportu publicznego, limit miejsc parkingowych na mieszkanie wynosiłby dwa.

Stwierdzono także, że rady miejskie powinny zachęcać właścicieli gruntów do przekształcania parkingów w budynki mieszkalne.

Raport zauważa także, że deweloperzy będą teraz musieli uzasadnić, dlaczego dodatkowe miejsca parkingowe będą częścią projektu.

Podkreśla również, że parkowanie w obszarach, które „tradycyjnie służyły jako podwórko, powinno być unikane lub zminimalizowane”.

Minister Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, stwierdził, że wytyczne są „na czasie” w świetle ogólnego celu rządu, jakim jest zwiększenie podaży mieszkań w ramach programu Housing for All.