Pieniądze dla pracowników w Irlandii - sukces WRC

Przedstawione dane są dowodem na skuteczność tych działań, jak twierdzi Minister Stanu ds. Zatrudnienia i Handlu Detalicznego w Irlandii.

Dzięki Workplace Relations Commission (WRC) odzyskano prawie 2 miliony euro z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń w 2023 roku.

Workplace Relations Commission (WRC)

W 2023 roku przeprowadzono łącznie 4 727 inspekcji, odzyskując 1,95 miliona euro z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń.

Raport wskazuje, że liczba zaplanowanych rozpraw rozstrzygających oraz liczba przeprowadzonych rozpraw wzrosła odpowiednio o prawie 13% i 12% w porównaniu do 2022 roku. Liczba wydanych decyzji wzrosła o 50% w porównaniu do poprzedniego roku.

WRC przeprowadziła dodatkowo 127 mediacji przed rozprawami w 2023 roku w porównaniu do poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 19%.

Usługi pojednawcze, kluczowe dla utrzymania dobrych relacji w miejscu pracy i skutecznego rozwiązywania sporów, były zaangażowane w rozwiązywanie i/lub zapobieganie wielu poważnym, głośnym sporom. Wskaźnik sukcesu utrzymuje się na wysokim poziomie około 85%.

Pomoc dla pracowników w Irlandii

W 2023 roku pracownicy WRC udzielili pomocy ponad 61 800 dzwoniącym, dostarczając potrzebnych informacji, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu do 2022 roku.

Strona internetowa WRC odnotowała ponad 4,6 miliona odsłon, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do poprzedniego roku.

Minister Stanu ds. Zatrudnienia i Handlu Detalicznego, Emer Higgins, stwierdziła, że WRC w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w zapewnieniu równych szans przedsiębiorstwom i pracownikom w całej gospodarce, zapewniając wszystkim poszanowanie praw pracowniczych.

Odzyskując prawie 2 miliony euro z niewypłaconych wynagrodzeń w 2023 roku, WRC odgrywa w tym kluczową rolę, jak uważa minister Higgins.

Więcej: gov.ie