Płaca minimalna w Irlandii - chcą

W kluczowym okresie kryzysu kosztów utrzymania w Irlandii wraca kwestia podwyżki płacy minimalnej.

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) wzywa rząd do natychmiastowego wprowadzenia „bardzo znaczącego wzrostu” obecnej stawki płacy minimalnej.

Płaca minimalna w Irlandii

Patricia King, Sekretarz Generalna ICTU, powiedziała, że ​​nadchodzący Budżet 2023 musi traktować priorytetowo podniesienie płac.

Jej zdaniem należy wprowadzić ukierunkowane środki, aby „wydźwignąć gospodarstwa domowe z ubóstwa energetycznego” oraz zabezpieczyć dochody i miejsca pracy pracowników.

ICTU twierdzi, że średnie tygodniowe zarobki rosną zaledwie o jedną czwartą stopy inflacji i że dla wielu osób Irlandia pozostaje „krajem niskopłatnym i kosztownym”.

Podwyżka Minimum Wage w Irlandii

Krajowa płaca minimalna (Minimum Wage) w Irlandii od stycznia br. wynosi 10.50 euro za godzinę. Jednak już kilka miesięcy temu Komisja ds. Niskich Płac zarekomendowała kolejną podwyżkę stawki płacy minimalnej.

Rekomendacja ta ma zostać przedstawiona w rządzie przez wicepremiera Leo Varadkara jeszcze przed ogłoszeniem Budżetu 2023.

Living Wage w Irlandii

W czerwcu poinformowano, że od przyszłego roku rozpocznie się w Irlandii proces wprowadzania płacy Living Wage (płaca oparta na kosztach utrzymania).

Zgodnie z propozycjami płaca minimalna będzie obowiązywać do pełnego wprowadzenia płacy Living Wage w 2026 r. Będzie jednak rosła, zmniejszając różnicę między nią a tą nową płacą.