Płaca minimalna w Irlandii - nowe regulacje Unii Europejskiej

Irlandia stoi przed ważnym zadaniem wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej płacy minimalnej.

W ostatnim czasie Irlandia została postawiona przed wyzwaniem dostosowania się do nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących płacy minimalnej.

Płaca minimalna – Minimum Wage

Komisja Oireachtas ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia bada aktualnie niezbędne zmiany regulacyjne i legislacyjne, które są konieczne do wdrożenia unijnej dyrektywy.

Jednocześnie organizacja Ibec, reprezentująca interesy biznesowe, oraz Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) prezentują zróżnicowane stanowiska w tej kwestii.

Dyrektywa Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie nierówności i ubóstwa wśród pracujących poprzez poprawę adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych oraz promowanie negocjacji zbiorowych.

Takie podejście jest kluczowe w kontekście obecnego kryzysu kosztów życia i rosnących wyzwań konkurencyjnych, z którymi borykają się irlandzkie przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie w Irlandii

Owen Reidy, Sekretarz Generalny ICTU, podkreśla potrzebę fundamentalnej zmiany kultury w odniesieniu do negocjacji zbiorowych.

Zwraca uwagę, że dotychczasowa postawa państwa w tej kwestii była bierna, co przyczyniło się do problemów z zapewnieniem odpowiedniej ochrony wynagrodzeń minimalnych.

Z drugiej strony, przedstawiciele Ibec argumentują za wprowadzeniem długoterminowej płacy życiowej, która uczyniłaby koszty zatrudnienia mniej zmiennymi.

Zaznaczają, że nie domagają się wstrzymania podwyżek płacy minimalnej, lecz sugerują, że obecne wzrosty kosztów pracy są nadmierne i niekoordynowane.

Kontrowersje wzbudza niedawny wzrost krajowej płacy minimalnej, który spowodował trudności finansowe dla wielu przedsiębiorstw.

Podwyżka płacy minimalnej

Tymczasem Taoiseach Leo Varadkar zasygnalizował, że rząd może nie podnosić dalej płacy minimalnej w przyszłym roku.

Jego zdaniem nie ma sensu zwiększać wynagrodzeń, jeśli pracownik ma przez to stracić godziny pracy lub samo zatrudnienie.

Premier Varadkar dodał również, że rząd weźmie to pod uwagę, gdy Komisja ds. Niskich Wynagrodzeń przedstawi swoje rekomendacje dotyczące podwyżek płacy minimalnej na rok 2025.