Podejrzenie wirusa z Chin w Irlandii. Stan najwyższej gotowości w szpitalach

Oddział ratunkowy jednego ze szpitali w Irlandii został postawiony w stan gotowości w związku z podejrzeniem niebezpiecznego wirusa u jednego z pacjentów.

We wtorek 22/01/2020 na oddział A&E szpitala Mater University Hospital przywieziono pacjentkę z gorączką. Osoba ta powróciła niedawno z Chin.

Pracownicy szpitala w Dublinie zareagowali błyskawicznie na sytuację. Natychmiast zastosowano środki zapobiegawcze i przeprowadzono odkażanie oddziału.

Pacjentka została przebadana i nie stwierdzono u niej obecności koronawirusa, nie było też potrzeby odizolowania kobiety od pozostałych pacjentów.

W szpitalu St. Vincent’s University Hospital w Dublinie także przeprowadzono badania u kilku osób z podejrzeniem koronawirusa. Jak do tej pory nie odnotowano żadnego takiego przypadku w Irlandii.

Odziały ratunkowe w Irlandii są w obecnie w podwyższonej gotowości dla potencjalnych pacjentów, którzy mogą mieć wirusa po przylocie z Chin. Wszystkie szpitale w Irlandii mają podane dokładne procedury postępowania z Centrum Nadzoru Ochrony Zdrowia (HPSC). Dzięki temu pracownicy oddziałów ratunkowych wiedzą w jaki sposób postępować przy podejrzeniu wirusa u pacjentów.

Ten nowy wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową przez kaszel i kichanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że już za kilka tygodni koronawirus pojawi się w Europie.