Podwyżka Child Benefit i zasiłków socjalnych w Irlandii - wniosek SJI

Przedstawiciele SJI wzywają irlandzki rząd do zmniejszenia różnicy między „bogatymi a biednymi”.

Przedstawiciele organizacji Think-tank Social Justice Ireland wezwali irlandzki rząd do podwyższenia stawek zasiłków socjalnych i zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny w Irlandii – Child Benefit

W swoim raporcie dotyczącym planowania wydatków publicznych (Budget Choices report) SJI stwierdza, iż należy zwiększyć te płatności w celu „ochrony najbardziej narażonych” członków populacji w Irlandii.

Ich zdaniem zasiłek rodzinny Child Benefit powinien wzrosnąć o 50 euro miesięcznie (obecnie zasiłek rodzinny wynosi 140 euro miesięcznie).

W przypadku zasiłków socjalnych potrzeba podwyżki co najmniej na poziomie 25 euro tygodniowo, co dałoby osobom o najniższych dochodach „szansę na utrzymanie przyzwoitego standardu życia”.

Zasiłki w Irlandii

W czerwcu br. rząd wypłacił dodatkowo 100 euro jednorazowej kwoty zasiłku rodzinnego Child Benefit, co zostało ogłoszone w ramach wiosennego pakietu wsparcia na początku tego roku.

Jednocześnie poinformowano, że nie ma planów na zwiększenie stałej kwoty zasiłku rodzinnego w najbliższym czasie.

W opinii analityka ekonomicznego i społecznego przy SJI, Colette Bennett, rząd może „absolutnie sobie pozwolić” na wprowadzenie tych zmian.

To, do czego wzywamy rząd, to odwrócenie błędów z budżetu na 2023 r., które zwiększyły różnicę między bogatymi a biednymi o 199 euro w ciągu roku.

Analityk uważa, że wzrost świadczeń socjalnych i zasiłków rodzinnych spowodowałby „niewielki wpływ inflacyjny”.