Zbliża się termin składania wniosków o wypłatę dodatku socjalnego dla rodzin w Irlandii.

Program Back to School Clothing and Footwear Allowance niedługo ponownie rusza w Irlandii. Świadczenie będzie wypłacane w tygodniu rozpoczynającym się od 13 lipca.

Dodatek dla rodzin w Irlandii

Rząd zdecydował podwyższyć w tym roku kwoty dodatku BTSCFA. I tak dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie €160, a dla dziecka w wieku od 12 lat wyniesie €285. Uczniowie w wieku od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin.

Aby się zakwalifikować, osoba ubiegająca się o dodatek musi otrzymywać określone świadczenia socjalne lub brać udział w szkoleniach, zatrudnieniu lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu (means test).

Osoby kwalifikujące się powinny automatycznie otrzymać list z Social Welfare do 20 czerwca z informacją o wysokości dodatku i terminie jego wypłaty. Jeśli ktoś takiego listu nie otrzyma, powinien złożyć wniosek sam – poprzez stronę MyWelfare.ie.

Back to School Allowance

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z programu BSCFA. Przekroczenie limitu zarobków dyskwalifikuje przed otrzymaniem tego dodatku.

Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2022 roku. Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać na stronie citizensinformation.ie