Podwyżka minimalnej stawki płac dla sektora w Irlandii

Już niedługo tysiące osób w Irlandii otrzyma wyższą podwyżkę płac niż wcześniej zapowiedziano.

Minister ds. Biznesu, Zatrudnienia i Handlu, Emer Higgins, zatwierdziła rozporządzenie regulujące wynagrodzenia, które przewiduje podwyżkę płac w jednym z sektorów zatrudnienia w Irlandii.

Podwyżka płac w Irlandii

Już niedługo wszyscy pracownicy w wieku 18 lat i więcej w branży sprzątania kontraktowego będą uprawnieni do minimalnej stawki wynagrodzenia wynoszącej 13,30 euro za godzinę.

Minister Higgins wyraziła zadowolenie z zatwierdzenia tego rozporządzenia, które wejdzie w życie już 1 czerwca 2024 roku:

Z radością podpisuję to rozporządzenie, które zwiększy minimalną stawkę wynagrodzenia pracowników sprzątania kontraktowego z obecnej Krajowej Płacy Minimalnej wynoszącej 12,70 euro do 13,30 euro.
Chciałabym podziękować członkom Wspólnego Komitetu Pracy, Sądu Pracy oraz wszystkim zainteresowanym stronom, które wzięły udział w konsultacjach publicznych za ich wkład w ten proces.
Ten proces jest integralną częścią irlandzkiego systemu dobrowolnych stosunków przemysłowych.

Korzyści dla pracowników i pracodawców

Minister Higgins zaznaczyła, że Wspólny Komitet Pracy (JLC) w sektorze sprzątania kontraktowego jest doskonałym przykładem na to, jak skutecznie może funkcjonować JLC, gdy przedstawiciele pracowników i pracodawców mogą wspólnie ustalić cel w danym sektorze.

Propozycja tego rozporządzenia zmienia rozporządzenie z 2022 roku dla sektora (SI 110 z 2022 roku), które przewidywało stawkę godzinową 12,30 euro za godzinę od 1 kwietnia 2024 roku.

Nowe rozporządzenie zmienia więc poprzednie rozporządzenie i przewiduje wzrost stawki wynagrodzenia dla dorosłych pracowników w sektorze do 13,30 euro za godzinę.

Rozporządzenie to utrzymuje jednak wszystkie pozostałe warunki zatrudnienia określone w S.I. 110 z 2022 roku, jak poinformowano.