Podwyżka płac w Irlandii - ISME przeciwko planom rządu

Płaca Living Wage ma wkrótce zastąpić krajową płacę minimalną w Irlandii.

Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Irlandii (ISME) ostrzega przed planem rządu dotyczącym wprowadzenia płacy Living Wage.

Płaca Living Wage w Irlandii

Członkowie stowarzyszenia uważają, że zastąpienie płacy minimalnej płacą „wystarczającą na utrzymanie” może potencjalnie mieć negatywne skutki dla pracowników.

Zgodnie z planami zatwierdzonymi przez rząd w zeszłym tygodniu, do 2026 roku krajowa płaca minimalna zostanie zastąpiona płacą Living Wage. Obecne plany zakładają, że stawka płacy zapewniającej utrzymanie zostanie ustalona na poziomie 60% krajowej mediany zarobków.

Płaca Living Wage jest zdefiniowana jako minimalna kwota, której ludzie potrzebują, aby żyć i uczestniczyć w irlandzkim społeczeństwie.

Plan rządu

Według opinii ISME, realizacja rządowego planu „będzie się wiązała z poważnymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi”. Członkowie stowarzyszenia argumentują, że szczególnie stracą na tym pracownicy o niższych kwalifikacjach i pracownicy bez kwalifikacji.

Koszty ponoszone przez małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać zrekompensowane przez „skrócenie godzin pracy, zwiększenie wydajności pracowników, wzrost cen sprzedaży lub połączenie wszystkich trzech”.

Zdaniem ISME największe koszty dla indywidualnych pracowników dotyczą mieszkalnictwa. Ważne jest, aby rząd zapewnił przystępność cenową i odpowiednią podaż nieruchomości.

Wprowadzenie płacy Living Wage nie poprawi sytuacji pracowników, ponieważ największym problemem nie są płace lecz kryzys mieszkaniowy, twierdzą przedsiębiorcy.