Podwyżka płacy minimalnej w Irlandii - sprzeciw pracodawców

Podwyżkę Minimum Wage rekomenduje rządowa Komisja ds. Niskich Płac w Irlandii.

Rząd rozważa zalecenie Komisji ds. Niskich Płac w Irlandii w sprawie podwyższenia płacy minimalnej.

Podwyżka płacy minimalnej w Irlandii

Zgodnie z rekomendacją stawka Minimum Wage ma wzrosnąć o 1,40 za godzinę pracy, czyli z 11,30 euro do 12,70 euro.

Jednak według przedstawicieli stowarzyszenia firm Isme, próba walki z inflacją za pomocą krajowej płacy minimalnej nie jest właściwym rozwiązaniem.

Stwierdzono, że podwyżka zalecana przez Low Pay Commission nie przyniesie korzyści pracownikom i może być nieosiągalna dla wielu małych firm.

Propozycja podwyższenia stawki krajowej płacy minimalnej o 1,40 euro będzie kosztować 3153 euro na pracownika rocznie, jak argumentuje stowarzyszenie.

Ostrzeżono, że efektem podniesienia stawki Minimum Wage będzie zmniejszenie pracownikom liczby godzin lub zwiększenie wymagań dotyczących wydajności ze strony pracowników.

Koszty utrzymania w Irlandii

Przedstawiciele Isme uważają, że rząd powinien zająć się kwestią wysokich kosztów utrzymania w Irlandii zamiast przenosić je na konsumentów w postaci wyższych cen usług.

Ich zdaniem rozbieżność w poziomie płac między mniejszością osób pracujących w korporacjach międzynarodowych i publicznych urzędach, a większością osób pracujących dla małych firm jest ogromna.

Stowarzyszenie twierdzi, że „zalecenia Komisji ds. Niskich Płac muszą odzwierciedlać zdolność małych pracodawców do płacenia realistycznych, przystępnych stawek wynagrodzenia”.