Podwyżka płatności na dzieci - Budżet Irlandii na rok 2018

Minister Opieki Społecznej w Irlandii zapowiada podwyżki wybranych dodatków na dzieci.

Minister Opieki Społecznej w Irlandii Regina Doherty walczy z ubóstwem i zapowiada podwyżki wybranych dodatków socjalnych na dzieci. Kwestia podwyżki zostanie zawarta w najbliższym Budżecie 2018 Irlandii, który zostanie ogłoszony już w październiku.

Według planu zwiększony ma zostać dodatek Back to Work Family Divident. Jest to świadczenie socjalne dla dzieci, których rodzice wrócili do pracy po dłuższym okresie bezrobocia bądź pobierania One-Parent Family Payment.

Jest to pomoc finansowa, która pozwala uzyskać stabilizację osobom o najniższych dochodach. Okres wypłacania dodatku wynosi dwa lata, przy czym przez pierwszy rok jest to 100% przyznanej kwoty, a w drugim roku jest to 50% tej kwoty. Dodatek może być wypłacany także przy jednoczesnym pobieraniu Family Income Supplement (FIS).

Obecna stawka dodatku BTWFD na jedno dziecko wynosi €29.80 tygodniowo. Dodatek można pobierać na maksymalnie 4 dzieci – kwota tygodniowa w tym przypadku to €119.20. W całej Irlandii z tej pomocy korzysta około 8 300 osób.

Minister Doherty uważa, że zwiększenie stawki dodatku na dziecko Back to Work Family Divident to odpowiedni sposób pomocy i wsparcia dla rodzin o najniższych dochodach, zwłaszcza w przypadku osób, które wychodzą z sektora bezrobocia i pobierania zasiłków dla bezrobotnych.

Szczegóły podwyżek Back to Work Family Divident oraz dokładne kwoty zostaną opublikowane podczas czytania Budżetu 2018, które odbędzie się 10 października 2017 roku.