Podwyżka podatku większe obciążenie dla mieszkańców Irlandii

Mieszkańcy Irlandii muszą się liczyć z wyższymi rachunkami przez podwyżkę tego podatku.

Od 1 maja zaczęły w Irlandii obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku węglowego.

Rachunki w Irlandii

Podwyżka podatku węglowego, która weszła w życie, przyczyni się do zwiększenia rocznych rachunków energetycznych oraz kosztów ogrzewania domów, szczególnie dla osób korzystających z gazu ziemnego i oleju opałowego.

Podatek węglowy, który jest naliczany za każdą tonę emitowanego dwutlenku węgla, wzrósł o 7,50 euro, osiągając poziom 56 euro za tonę.

W efekcie, klienci gazu ziemnego zapłacą dodatkowo nieco ponad 1 cent za każdą kilowatogodzinę, co przełoży się na wzrost rocznych rachunków o prawie 17 euro.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, które zużywa około 11 000 kilowatogodzin rocznie, oznacza to roczny koszt podatku węglowego na poziomie około 122 euro.

Podobnie, właściciele domów korzystający z oleju opałowego kerozynowego będą musieli zapłacić o 19,40 euro więcej za napełnienie 900-litrowego zbiornika.

Koszt podatku węglowego dla użytkowników węgla i brykietów również wzrośnie – o 90 centów za 40-kilogramową torbę węgla i o 20 centów za belkę brykietów.

Podatek węglowy w Irlandii

Mimo że podatki na benzynę i olej napędowy nie wzrosły, jako że ich podwyżka została już wprowadzona w październiku ubiegłego roku, wiele gospodarstw domowych i tak odczuje wzrost kosztów ogrzewania.

Darragh Cassidy z serwisu porównawczego cen Bonkers.ie podkreśla, że przy aktualnych, bardzo wysokich cenach energii, podwyżka podatku węglowego spotka się z niezadowoleniem społecznym, szczególnie wśród osób o niższych dochodach.

Jednak Cassidy zaznacza, że podatek węglowy został wprowadzony, aby zmotywować mieszkańców do poszukiwania bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak zmiana dostawcy gazu na tańszego lub inwestycje w modernizacje, które zwiększą efektywność energetyczną domów.

Najnowsza podwyżka ustala stawkę na 56 euro za tonę dwutlenku węgla, ale do 2030 roku będzie ona wynosić już 100 euro za tonę.