Podwyżka świadczeń socjalnych i wsparcie dla rodzin - Budżet 2025

Irlandzki rząd intensywnie pracuje nad propozycjami do Budżetu 2025.

Budżet na rok 2025 jest jeszcze w fazie przygotowań, lecz już teraz pojawiają się ważne propozycje i ostrzeżenia dotyczące konieczności wsparcia gospodarstw domowych poprzez zwiększenie świadczeń socjalnych.

Budżet 2025 w Irlandii

Nowy Minister Finansów, Jack Chambers, jeszcze nie potwierdził dokładnej daty ogłoszenia budżetu, ale już teraz rząd oraz różne organizacje i przedsiębiorstwa aktywnie pracują nad propozycjami.

Jedną z głównych propozycji jest znaczący wzrost tygodniowych świadczeń socjalnych. Organizacja Social Justice Ireland (SJI) wnioskuje o podwyżkę świadczeń o co najmniej 25 euro tygodniowo.

Pozwoliłoby to dostosować podstawowe stawki do 27,5 procent średnich zarobków i złagodzić wpływ inflacji na gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Podwyżka Child Benefit

Social Justice Ireland apeluje również o zwiększenie miesięcznych wypłat zasiłków rodzinnych w Irlandii o 50 euro.

Obecnie zasiłek Child Benefit wynosi 140 euro i jest wypłacany rodzicom dzieci w wieku do 16 lat lub do 19 lat, jeśli są w pełnym wymiarze godzin edukacji lub mają niepełnosprawność.

Proponowane jest także wprowadzenie tygodniowego świadczenia w wysokości 20 euro dla osób z niepełnosprawnością.

Byłoby to dodatkowe świadczenie do obecnego zasiłku dla osób z niepełnosprawnością, które ma na celu zmniejszenie wskaźników ubóstwa i deprywacji wśród osób, które nie są w stanie pracować.

Wzrost Kosztów Życia

Mimo spowolnienia tempa inflacji, większość cen nie spadnie w 2024 roku, jak twierdzą ekonomiści.

Od 2020 roku ceny żywności wzrosły o 21,2 procent, a energii o 64,5 procent, co najbardziej dotknęło gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które wydają większość swoich pieniędzy na podstawowe potrzeby.

Social Justice Ireland apeluje również o zwiększenie dodatku dla osób samotnie mieszkających o 5 euro tygodniowo oraz przywrócenie zasiłku pogrzebowego.