Podwyżka świadczeń socjalnych w Irlandii - komentarz minister

Minister ds. Ochrony Socjalnej w Irlandii przekazała kilka informacji na temat planowanych podwyżek świadczeń socjalnych.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała, że nadal prowadzone są rozmowy dotyczące pomocy socjalnej dla mieszkańców w ramach Budżetu 2023.

Podwyżka świadczeń socjalnych

Minister zapewniła, że ​​rząd wprowadzi silny pakiet środków, aby złagodzić presję, z jaką mieszkańcy zmagają się w związku z rosnącymi kosztami życia.

Poinformowała też, że nastąpi wzrost podstawowych świadczeń socjalnych. Minister wykluczyła jednak podwyżkę świadczeń na poziomie 20 euro tygodniowo, czego domagają się partie opozycyjne i organizacje charytatywne.

Minister stwierdziła, że taka podwyżka kosztowałaby ponad 1,5 mld euro, co miałoby negatywny wpływ na inne środki rządowego wsparcia, takie jak zwiększenie dodatku paliwowego.

Zasiłek na dziecko – Child Benefit

Minister Humphreys poinformowała jednak, że ze względu na trudną sytuację finansową wielu rodzin w Irlandii rozważana jest dodatkowa płatność zasiłku Child Benefit (zgodnie z obowiązującą tabelą).

Dodatkowa wypłata zasiłku na dzieci jest postrzegana jako środek uniwersalny dla rodzin zmagających się z rosnącymi kosztami utrzymania z powodu rekordowego poziomu inflacji.

Pakiet rządowej pomocy dla mieszkańców zostanie ogłoszony podczas czytania Budżetu 2023 we wtorek 27 września.