Podwyżka zasiłków socjalnych w Irlandii - raport SJI

Poziom ubóstwa w Irlandii jest bardzo niepokojący, jak twierdzą przedstawiciele Social Justice Ireland.

„Poziom ubóstwa w Irlandii jest bardzo niepokojący, a wskaźniki idą w złym kierunku” – twierdzi Susanne Rogers, analityczka ds. badań i polityki w Social Justice Ireland (SJI).

Zasiłki w Irlandii

Opublikowane w zeszłym miesiącu sprawozdanie Social Justice Ireland ze stawek zasiłków socjalnych na rok 2024 wskazało, że o 63% wzrosła liczba starszych osób żyjących w ubóstwie.

Zdaniem ekspertów SJI podwyżka tygodniowej stawki świadczeń socjalnych jest niezbędna, a decyzję należy podjąć już podczas opracowywania Budżetu 2024.

Budżet na rok 2023 pogłębił różnicę między bogatymi a biednymi, a „dostępne zasoby zostały podzielone w sposób faworyzujący lepiej sytuowanych od ubogich”, jak twierdzi Susanne Rogers.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Minimalne zabezpieczenie socjalne oznacza utrzymanie odpowiednich poziomów zasiłków w Irlandii. Pozwoli to „zapobiec wzrostowi ubóstwa i deprywacji”.

W podsumowaniu wykonawczym raportu SJI dodano, że rząd powinien zobowiązać się do wzorca stawek zasiłków społecznych w wysokości 27,5% średniego tygodniowego wynagrodzenia – co oznaczałoby wzrost stawki świadczeń socjalnych o 25 euro tygodniowo.