Podwyżki płac i świadczeń socjalnych w Irlandii - propozycje

Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia oczekiwanego wsparcia mieszkańców Irlandii w ramach Budżetu 2024.

Taoiseach Leo Varadkar zapowiedział, że budżet na przyszły rok będzie zawierał środki, które wpłyną na poprawę sytuacji materialnej społeczeństwa jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Budżet 2024 w Irlandii

Cały pakiet budżetowy na rok 2024 wynosić będzie 6,4 mld euro, z czego środki dotyczące podatków wyniosą 1,1 mld euro.

Ostateczne szczegóły budżetu są uzgadniane między partiami politycznymi, a propozycje budżetowe różnych partii koncentrują się na różnych obszarach, takich jak wzrost płac, mieszkania, podatki czy ochrona środowiska.

Partia Socjaldemokratów proponuje alternatywny budżet w Irlandii, który ma na celu poprawę sytuacji materialnej mieszkańców.

Jednym z głównych punktów tego budżetu jest podwyżka minimalnej płacy o 2 euro, co podniosłoby ją do poziomu 13,30 euro za godzinę pracy. Jednak to tylko jedna z wielu propozycji tej partii.

Podatki i ulgi w Irlandii

Socjaldemokraci proponują także wprowadzenie podatku od nadmiernego bogactwa, który miałby wynosić 0,5% od aktywów przekraczających 1 mln euro i 1% od majątku o wartości powyżej 2 mln euro. Jednak z opodatkowania miałyby zostać wyłączone rodzinne domy, gospodarstwa rolne oraz firmy.

Partia proponuje też zwiększenie ulgi dla wynajmujących, co ma pomóc w złagodzeniu problemu rosnących kosztów wynajmu mieszkań. Oprócz tego proponuje dostarczenie 10 000 dostępnych cenowo mieszkań w 2024 roku.

Partia planuje również zwiększenie urlopów rodzicielskich o sześć tygodni dla każdego rodzica, dając im dostęp do 12 miesięcy płatnego urlopu na każde dziecko.

Środowisko i Transport Publiczny

Partia Social Democrats chce też przeznaczyć 5 mld euro z nadwyżki z podatku od przedsiębiorstw na fundusz transformacyjny, który ułatwi przejście na bardziej ekologiczne źródła energii. Planuje także utworzenie państwowej firmy do inwestowania w energię wiatrową i słoneczną.

W kwestii transportu publicznego partia proponuje obniżenie cen biletów poza godzinami szczytu do 1 euro, jednocześnie zwiększając dostępność w autobusach, tramwajach, kolejkach Dart i pociągach.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Propozycje Socjaldemokratów to także podwyżka podstawowych świadczeń socjalnych o 25 euro tygodniowo oraz wprowadzenie dodatkowego świadczenia na pokrycie „Kosztów Niepełnosprawności”.

Partia domaga się również wyrównania płac pracowników w organizacjach społecznych i charytatywnych finansowanych przez państwo, tak aby ich wynagrodzenia były porównywalne z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez państwo w sektorze ds. osób niepełnosprawnych i w służbie zdrowia.