POLONIA IRLANDIA

Polski rząd jest za wprowadzeniem podatku od wyprowadzki z Polski.

Trwają prace nad wprowadzeniem nowego podatku w Polsce, który będzie dotyczył wszystkich Polaków mieszkających za granicą. Jak informuje Inn Poland podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków będzie dotyczył nie tylko osób prawnych, ale też i osób fizycznych.

Rząd Polski zaakceptował pomysł wprowadzenia nowego podatku już od nowego roku. Dlatego naciska na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej do przyśpieszenia prac legislacyjnych.

1 stycznia 2019 r. – Podatek od wyprowadzki z Polski

Prace nad wprowadzeniem nowego podatku prowadzone są na podstawie: Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. (Link do dyrektywy: eur-lex.europa.eu)

Dyrektywa przewidywała jedynie wprowadzenie podatku od firm. Polska zamierza rozszerzyć wprowadzenie Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 również o osoby fizyczne.

Podatek od wyprowadzki z Polski miał zniechęcić przedsiębiorców, którzy chcą przenieść działalność z Polski do krajów z niższymi podatkami czy kosztami pracy. Rozszerzenie go również o osoby fizyczne wprowadza możliwość pobierania dodatkowego podatku od Polaków mieszkających poza granicami kraju.