Polacy w Irlandii najliczniejszą grupą, która otrzymała irlandzkie obywatelstwo.

W poniedziałek 09/12/2019 odbyła się kolejna ceremonia nadania irlandzkiego obywatelstwa, w której udział wzięło 2.000 osób.

Była to pierwsza ceremonia od lipca br., kiedy to Sąd Najwyższy zarządził nowe prawo dla osób ubiegających się o irlandzki paszport:

Więcej: Nowe wymagania dla osób starających się o obywatelstwo Irlandii

W listopadzie Sąd Apelacyjny uchylił ten wyrok, nazywając go „nadmiernie rygorystycznym” i „niewykonalnym”. Po tej decyzji przywrócono proces przyznawania irlandzkiego obywatelstwa. Tysiące kolejnych osób otrzyma swoje zaproszenie już na początku 2020 roku.

Poniedziałkowa ceremonia odbyła się w Convention Centre w Killarney, a obywatelstwo przyznano 2.000 osób ze 103 państw. Po raz kolejny najliczniejszą grupę stanowili Polacy (317 osób), na drugim miejscu znalazły się osoby z Wielkiej Brytanii, a na trzecim osoby pochodzące z Rumunii.

Na zakończenie uroczystości nowi obywatele Irlandii otrzymali informacje na temat ubiegania się o irlandzki paszport, a także informacje na temat zatrudnienia i dostępnych miejsc pracy w sektorze publicznym.