POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Komisja WRC w Irlandii postanowiła, że mężczyzna ma otrzymać zadośćuczynienie za nękanie w miejscu pracy.

Polski katolik na stałe mieszkający w Irlandii złożył zawiadomienie o nękaniu w miejscu pracy. Mężczyzna opisał swoją sprawę przed Komisją ds. Stosunków w Pracy (WRC).

Skarga do Workplace Relations Commission

Z jego zeznań wynika, że w październiku 2020 roku wielokrotnie padł ofiarą wyśmiewania jego wiary katolickiej ze strony kolegi z pracy.

Wyszydzono między innymi jego tatuaż o tematyce religijnej, a także tradycje religijne, w tym polskie tradycje bożonarodzeniowe.

Po incydentach w październiku 2020 roku mężczyzna nie był w stanie przychodzić do pracy w obawie przed dalszym nękaniem. Od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 przebywał na zwolnieniu lekarskim i musiał zażywać antydepresanty. W kwietniu 2021 roku został zwolniony z firmy.

W styczniu 2021 roku mężczyzna złożył zawiadomienie do Workplace Relations Commission (WRC) po tym, jak pracodawca nie zareagował na jego wcześniejsze skargi wobec zachowania nękającego go pracownika.

Przedstawiciele firmy, w której pracował mężczyzna odrzucili zarzuty i powiedzieli, że nie doszło do żadnych przejawów dyskryminacji i nękania.

Poinformowano też, że mężczyzna zatrudniony był od sierpnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku, a zwolniono go z powodu „braku dostępnej pracy”. Pracownikowi nie należała się odprawa z powodu zbyt krótkiego stażu pracy.

Komisja WRC uznała racje skarżącego i stwierdziła, że doszło do nękania ze względu na religię i rasę. Dodatkowo uznano, że pracodawca miał kilka miesięcy na podjęcie działań wobec zarzutu nękania w miejscu pracy.

Stwierdzono, że między styczniem, kiedy złożono skargę, a kwietniem, kiedy zwolniono mężczyznę, pracodawca nie skontaktował się z poszkodowanym pracownikiem, mimo że wiedział o skardze do WRC.

Zadośćuczynienie dla Polaka w Irlandii

Komisja zdecydowała więc o wypłacie zadośćuczynienia dla Polaka w wysokości 15 000 euro, z czego 10 000 euro za nękanie na tle religijnym, a 5 000 euro za prześladowanie na tle rasowym.

Komisja nakazała też firmie opracowanie polityki przeciwdziałania nękaniu w miejscu pracy oraz podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że informacje o takich procedurach zostaną w sposób zrozumiały przekazane dla wszystkich pracowników.