POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Sprawę skandalicznego napisu na jednym z budynków Social Welfare w Irlandii zgłosili polscy obywatele.

Wydział ds. Opieki Społecznej w Irlandii potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce w budynku Intreo przy Hanover Street w Cork.

Polce obywatele zawiadomili o skandalicznym napisie nawiązującym do tego, który znajduje się na bramie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Sprawę potępili już przedstawiciele Auschwitz Memorial.

Po zgłoszeniu napis „JobPath macht frei” został usunięty w ciągu 20 minut. Sprawą zajmują się funkcjonariusze Gardy. Trwa ustalanie sprawców, którzy umieścili napis na budynku Social Welfare.

Program JobPath dla osób bezrobotnych w Irlandii

JobPath to rządowy program, który pomaga osobom długotrwale bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Osoby te są zatrudniane przez firmy biorące udział w programie. Pracodawcy otrzymują bezpłatnie nowego pracownika, natomiast zatrudniony zatrzymuje swój zasiłek socjalny. Kontrakt trwa 12 miesięcy, po tym czasie pracodawca może zatrzymać kandydata, lecz nie jest to obligatoryjne.

Program spotyka się z krytyką wielu środowisk społecznych w Irlandii. Pracodawcy często wykorzystują kandydatów i zrzucają na nich wiele obowiązków, często nawet bez przeprowadzonego szkolenia.

Większa część zatrudnionych poprzez JobPath stara się sprostać wymaganiom, ponieważ ma nadzieję, że dzięki temu uda im się otrzymać stałe zatrudnienie po okresie 12 miesięcy. W niektórych przypadkach może to być po 3, 6 lub 9 miesiącach.

Jednak – jak wskazują rządowe dokumenty – tylko niespełna jedna osoba na pięć otrzymuje propozycję pracy po zakończeniu kontraktu w ramach JobPath.

W związku z tym zapowiadano wygaszenie programu. Pod koniec września 2019 roku rząd przedłużył jednak JobPath o kolejny rok. Decyzja ta wynika z niepewności dotyczącej stabilizacji gospodarczej w Irlandii po Brexicie.