POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII ARTYKUŁ

Jak nie wiadomo o co chodzi – to na pewno chodzi o duże pieniądze i władzę w Irlandii.

Jak przejąć władzę i pieniądze w Irlandii? Recepta jest bardzo prosta. Państwowa instytucja, jaką jest Ambasada RP w Dublinie, rozpoczyna organizację Festiwalu Polska Eire. Zaangażowane są instytucje na szczeblu państwowym Polski i Irlandii oraz państwowe pieniądze. Następnie próbuje się wyprowadzić Festiwal Polska Eire, wypromowany za państwowe pieniądze, w prywatne ręce.

12 października 2017 roku odbyło się spotkanie, na którym polski Ambasador w Irlandii zaproponował, by organizację festiwalu przejęły grupy polonijne działające na terenie Irlandii.

Pierwsze zgłoszenia do redakcji Polonia Irlandia: Panie Robercie, dzieje się coś złego, prosimy o interwencję i pomoc. Tą sprawę należy nagłośnić, aby wszyscy Polacy mieszkający w Irlandii się o tym dowiedzieli. To skok na duże pieniądze i przejęcie władzy nad innymi polonijnymi organizacjami działającymi w Irlandii. To jest “Ośmiornica wolontariuszy”. My się na to nie zgadzamy.

W pierwszym momencie myślałem, że to przesada. Przypomniałem sobie jednak dwie sprawy, które badałem w moim śledztwie dziennikarskim. Sprawdziłem – znowu są powiązane te same osoby. Dla zainteresowanych:

IRLANDIA – ZAŻARTA WALKA O PIENIĄDZE W POLSKIEJ AMBASADZIE W DUBLINIE

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Wszystko jest w waszych rękach. Czy Festiwal Polska Eire zostanie przekazany “Ośmiornicy wolontariuszy” działającej w Irlandii? Będą mieli otwarte drzwi do dużych państwowych pieniędzy. Będą mieli też władzę na innymi polonijnymi organizacjami w Irlandii, które będą musiały się im podporządkować w ramach Polska Eire.

Zapraszam również zainteresowane osoby w tej sprawie na nasz: KONTAKT 24H – POLONIA IRLANDIA