POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII ARTYKUŁ

Na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie pojawił się ważny komunikat w sprawie polskich paszportów w Irlandii.

W dniach 17-18 listopada 2017 roku (piątek, sobota) w Irlandii będzie miał miejsce dyżur konsularny w Cork. Dyżur ten ma pomóc wszystkim osobom, które nie mogą lub nie są w stanie dojechać do Dublina w celu złożenia wniosku o polski paszport lub w sprawach prawnych.

WAŻNY KOMUNIKAT

Ambasada RP w Dublinie zdecydowała, że obowiązują zapisy na spotkanie a ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w zapisach będą miały wnioski paszportowe dla dzieci do lat 12 oraz wnioski dla osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:


AKTUALIZACJA (25.10.2017):

Wydział Konsularny Ambasady RP informuje, iż zakończono zapisy na spotkania z konsulem w dniach 17-18.11.2017 r. w Cork. W I kw. 2018 r. planowany jest kolejny dyżur konsularny w Cork.


W temacie e-maila należy wpisać: “Dyżur w Cork”, a w treści następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych, poświadczenie podpisu, ePuap)
  3. Preferowany dzień – 17 lub 18 listopada – oraz godzina/godziny spotkania
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania
  5. W przypadku wniosku o paszport dla małoletniego dziecka należy podać informacje czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL

Link adresu e-mail został usunięty z artykułu po informacji o zakończeniu zapisów na spotkania z konsulem w dniach 17-18.11.2017 r. w Cork. Polonia Irlandia nie zapisuje żadnych danych wysyłanych za pomocą linku e-mail na stronie, w bazie danych oraz na innych nośnikach. Link jedynie służył do zliczenia ilości wysłanych zgłoszeń (statystyki reakcji). Każda osoba klikająca w link mogła samodzielnie edytować każdą informację.

Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane  na spotkanie poprzez e-mail zostaną przyjęte przez konsula.

NIE MOŻNA DOKONYWAĆ REJESTRACJI TELEFONICZNIE.

Źródło: Ambasada RP w Dublinie.