POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Mieszkańcy Irlandii chętnie zaangażowali się w różne formy pomocy dla Ukrainy.

Nie ma wątpliwości, że mieszkańcy Irlandii chętnie zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy. Na terenie całego kraju organizowane są różnego typu zbiórki.

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc ma na celu wsparcie dla okupowanej społeczności w Ukrainie, a także uchodźców szukających schronienia poza granicami swojego państwa.

Jednak niektóre zbiórki organizowane są w dość chaotyczny sposób i istnieje ryzyko, że hojność ofiarodawców zostanie wykorzystana przez zorganizowane grupy przestępcze.

W związku z tym Dyrektor Naczelna Charities Regulator w Irlandii, Helen Martin, apeluje do członków społeczeństwa o ostrożność i upewnienie się, że darowizny trafiają do odpowiednio zarejestrowanych organizacji charytatywnych.

Członkowie społeczeństwa starają się okazywać swoje wsparcie w każdy możliwy sposób i robią to na wiele sposobów. Ale prosilibyśmy ich, aby dawali zarówno głową, jak i sercem.

Dyrektor Martin poinformowała, że ​​istnieje już kilka organizacji, które mają znaczące międzynarodowe doświadczenie zarówno w udzielaniu pomocy uchodźcom, jak i w działaniach w strefach konfliktów.

Dlatego chcielibyśmy przypomnieć każdemu, kto chce wesprzeć naród ukraiński, aby wszelkie datki, które przekazują, trafiały do zarejestrowanych organizacji charytatywnych, które mają doświadczenie w zapewnianiu tego rodzaju praktycznego wsparcia i pomocy.

Ostrzeżenie dla mieszkańców Irlandii

Dyrektor Martin ostrzegła, że założenie organizacji charytatywnej i rozpoczęcie zbierania darowizn bez rejestracji w organie regulacyjnym organizacji charytatywnych jest niezgodne z prawem w Irlandii.

Konieczne jest, by osoby pozyskujące fundusze lub zapewniające inne formy pomocy Ukrainie i jej obywatelom, były powiązane z istniejącą zarejestrowaną organizacją charytatywną – twierdzi Helen Martin.

Taka organizacja ma ustalone formy działania i doświadczenie w pracy w niebezpiecznym środowisku. Pomoże to zapewnić, że datki trafią bezpośrednio do najbardziej potrzebujących.

Więcej: charitiesregulator.ie