POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd potwierdza przyznanie pełnego dostępu do pomocy społecznej w Irlandii dla uchodźców z Ukrainy.

Minister Sprawiedliwości Helen McEntee i Minister ds. Ochrony Socjalnej Heather Humphreys potwierdziły, że wszyscy uchodźcy z Ukrainy otrzymają niezwłocznie swoje numery PPS.

Pomoc społeczna w Irlandii

Dzięki temu możliwe będzie natychmiastowe przyznanie im pełnego dostępu do pomocy społecznej zapewnianej przez państwo.

Na lotnisku w Dublinie utworzono punkt recepcyjny, dla osób przybywających z Ukrainy. Minister McEntee wyjaśniła:

Listy imigracyjne, które ludzie otrzymają po przybyciu do tego punktu oznaczają, że zgodnie z prawem od tego momentu są oni beneficjentami statusu Ochrony Tymczasowej – mają prawo do pracy i dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkań, opieki społecznej i wszystkiego co nasz kraj ma do zaoferowania.

W punkcie kompleksowej obsługi urzędnicy z Departamentu ds. Ochrony Socjalnej współpracują ze swoimi kolegami z Departamentu Sprawiedliwości oraz z tłumaczami, aby jak najszybciej rozpatrzyć wnioski o wsparcie dla osób przybywających z Ukrainy.

Zapewniamy również, że ludzie mogą szybko otrzymać Supplementary Welfare Allowance i oraz zasiłek Child Benefit i kontaktujemy się z personelem z sieci Centrów Intreo.

Według ostatnich danych, Irlandia przyjęła już w kraju ponad 2 500 osób z Ukrainy. Pod koniec lutego rząd zdecydował się na zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy:

Więcej: Pomoc dla Ukrainy – Irlandia zniosła wizy dla Ukrainców