POLONIA IRLANDIA

W całej Irlandii przeprowadzane są kontrole i część osób straci swoje karty medyczne Medical Card.

Szacuje się, że tylko w 2019 roku ponad 32.000 osób straci swoje karty medyczne w Irlandii. Przeprowadzane są kontrole dochodów u osób, którym przyznano Medical Card, a także u osób wnioskujących o odnowienie karty.

Karta medyczna w Irlandii – Medical Card

Osoby, które posiadają Medical Card w Irlandii mają możliwość korzystania nieodpłatnie lub po obniżonych kosztach z usług medycznych:

  • wizyty lekarskie u lekarza rodzinnego (GP)
  • wizyty lekarskie w placówce typu South Doc
  • opieka szpitalna
  • zakup lekarstw wydawanych na receptę w cenie 2 euro za opakowanie

Karta wizyt u lekarza rodzinnego – GP Visit Card

Osoby, które posiadają GP Visit Card mają możliwość korzystania nieodpłatnie z wizyt lekarskich u lekarza rodzinnego GP, muszą jednak płacić za opiekę szpitalną i za przepisane lekarstwa.

HSE spodziewa się, że osoby, którym zostaną odebrane karty medyczne, mogą uzyskać karty GP Visit Card. Może to być nawet ponad 24.000 osób.

Dlaczego tyle osób w Irlandii straci kartę medyczną?

Według najnowszych danych w Irlandii utrzymuje się rekordowe niskie bezrobocie. Wiele osób, które otrzymały Medical Card z powodu bardzo niskich dochodów bądź braku zatrudnienia, teraz ma zupełnie inną sytuację materialną. Kontrole wykazują, że znacznie zwiększyły się dochody posiadaczy karty i teraz przekraczają one dopuszczalny limit.

Na koniec 2019 roku około 1.5 miliona osób w Irlandii będzie posiadać Medical Card, a ponad 500.000 osób GP Visit Card.