POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Irlandia znajduje się pod wpływem frontu ulewnych opadów deszczu i porywistego wiatru.

Wiele dróg w Irlandii zostało zalanych wskutek ulewnych deszczy. Najgorzej sytuacja wygląda na południu kraju.

Zamkniętych zostało wiele dróg, a do wieczora obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy w Cork, Kerry, Tipperary i Waterford.

Rada Miasta Cork uruchomiła plan przeciwpowodziowy, a Siły Obronne są w gotowości. Użytkownicy dróg powinni zachować wyjątkową ostrożność na wszystkich drogach w mieście – ostrzega rada.

Spodziewana jest powódź na obszarze wzdłuż rzeki Lee. Okoliczni mieszkańcy powinni podjąć aktywne działania w celu ochrony swojej nieruchomości. Worki z piaskiem można odebrać w magazynie Anglesea Terrace w Tramore Valley Park w Cork.

Wzdłuż rzeki Blackwater w Mallow i Fermoy wniesiono bariery przeciwpowodziowe. Pompy rozmieszczono w Bantry, Dunmanway, Skibbereen, Bandon i Clonakilty.

Rada Hrabstwa Kerry zmobilizowała ekipy ratunkowe i kontaktuje się bezpośrednio z właścicielami nieruchomości, którzy w przeszłości doświadczyli powodzi.

Rada Hrabstwa Tipperary nadal monitoruje poziom wody na rzece Suir w rejonie Clonmel. Z powodu możliwych powodzi apeluje się do mieszkańców do unikania niepotrzebnych podróży.

AA Roadwatch informuje, że kilka dróg w kraju jest zablokowanych przez powalone drzewa. ESB Networks informuje, że około 1 000 klientów w całym kraju zostało pozbawionych zasilania w wyniku nocnych przerw w dostawie energii.