Powrót do szkoły - nowe wytyczne dla rządu Irlandii

W związku z jesiennym powrotem uczniów do szkół w Irlandii opublikowane zostały nowe zalecenia HPSC dla Ministerstwa Edukacji.

W związku z planowanym powrotem uczniów do szkół w Irlandii opublikowane zostały nowe wytyczne dla rządu.

Były Minister Edukacji w Irlandii Joe McHugh poinformował niedawno, że rząd planuje, by wszyscy uczniowie powrócili jesienią do szkół w pełnym wymiarze godzin:

Więcej: Już wiadomo co z powrotem uczniów do szkół w Irlandii jesienią

W środę 01/07/2020 opublikowane zostały wytyczne, dzięki którym powrót uczniów i pracowników szkół ma być bezpieczny w obliczu trwającej epidemii Covid-19.

Najważniejsze punkty:

  • Uczniowie Junior/Senior Infants, pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej nie będą zobligowani do zachowania dystansu od pozostałych uczniów w klasie
  • Uczniowie szkoły podstawowej od trzeciej klasy wzwyż będą zobligowani do utrzymywania co najmniej 1-metrowej odległości od innych uczniów i nauczycieli
  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych zobligowani będą do utrzymywania co najmniej 1 metra odległości, lecz zaleca się 2-metrowy dystans
  • Nauczyciele będą zobligowani do zachowania 1-metrowej odległości od uczniów z wyjątkiem kilku sytuacji jak udzielenie pierwszej pomocy
  • Pojedyncze ławki uczniów będą rozstawione w odległości co najmniej 1 metra
  • Uczniowie siedzący w grupie przy kilku ławkach powinny znajdować się w odlegości 1 metra od innych takich grup
  • Na boisku szkolnym należy zachować 2-metrową odległość
  • Uczniowie będą zachęcani, by przychodzić do szkoły piechotą bądź na rowerze
  • Nie będzie nakazu zasłaniania nosa i ust
  • Uczniowie powinni unikać używania tych samych przyborów do pisania, prac plastycznych, instrumentów, książek itd.

Więcej informacji: COVID-19 Interim Recommendations for the reopening of schools and educational facilities