POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Znane są pierwsze szczegóły dotyczące ponownego otwarcia szkół w Irlandii.

Ministerstwo Edukacji, związki zawodowe i dyrektorzy szkół spotykają się w tym tygodniu, aby omówić planowane ponowne otwarcie szkół podstawowych i średnich.

Opracowywane są właśnie nowe zasady funkcjonowania w placówkach oświatowych. O pierwszych szczegółach tego planu informuje portal The Irish Times:

  • Rodzice uczniów powracających do szkół zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia, w którym zadeklarują, iż dziecko jest zdrowe.
  • Opiekunowie będą również zachęcani do unikania gromadzenia się pod szkołą.
  • HSE ma przeprowadzić internetową kampanię informującą w jaki sposób zachować środki ostrożności i jak postępować w razie zaobserwowania symptomów choroby u ucznia.
  • Zgodnie z nowymi wskazówkami szkoły będą miały całkowicie otwarte okna w czasie przerw i po zakończeniu zajęć. W trakcie lekcji okna będą częściowo otwarte.
  • Aby zapobiec zbytniemu wychłodzeniu w salach lekcyjnych, zalecane jest ustawienie kotłów grzewczych na maksymalnym dostępnym poziomie. Podczas chłodniejszych dni zaleca się wydłużenie czasu grzania.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powrót uczniów do szkół masowych planowany jest na początku przyszłego miesiąca:

Czytaj: Co z powrotem uczniów w Irlandii do zajęć w szkołach? Jest wstępna data