Rząd przygotowuje się do stopniowego znoszenia ograniczeń w podróżowaniu z Irlandii.

Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili kwestię wprowadzenia zielonych certyfikatów, aby ożywić przemysł turystyczny w Europie. Cyfrowy certyfikat jest obecnie w fazie prób, a jego wprowadzenie przewidziano na połowę czerwca.

Zagraniczne wakacje z Irlandii

Zaświadczenie będzie dowodem w formacie cyfrowym lub papierowym, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19. Będzie również zawierać informacje o negatywnym wyniku testu danej osoby lub o tym, czy jest ozdrowieńcem.

Od momentu uruchomienia systemu, państwa członkowskie będą miały sześć tygodni, aby go u siebie uruchomić. Wicepremier Leo Varadkar twierdzi, że Irlandia będzie w stanie to zrobić w ciągu tych sześciu tygodni.

Rada Ministrów ma teraz omówić plan stopniowego znoszenia ograniczeń w podróżowaniu z Irlandii. Możliwe, że już w lipcu dopuszczone zostaną wyjazdy zagraniczne dla osób, które zostały w pełni zaszczepione.

Prawdopodobnie w pierwszej kolejności zniesienie zakazu podróżowania będzie się ograniczać do trasy między Irlandią a Wielką Brytanią.

Podróżowanie z Irlandii

W dalszej kolejności zniesione zostanie ograniczenie z Irlandii do państw członkowskich. Na samym końcu dopuszczone ma zostać podróżowanie z Irlandii do państw spoza Unii Europejskiej.

Rząd ma także ponownie rozpatrzyć kwestię przechodzenia obowiązkowej kwarantanny w hotelach dla osób powracających z państw „wysokiego ryzyka” bądź bez ważnego testu PCR.

Ustawodawstwo dotyczące obowiązkowej kwarantanny hotelowej wygasa w połowie czerwca. Rząd będzie więc musiał niedługo podjąć decyzję, czy to „ustawodawstwo wymaga odnowienia, a jeśli tak, to w jakim celu i w jakim kontekście” – zapowiedział Leo Varadkar.