POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Partia Pracy walczy o zwiększenie płatnego urlopu dla osób zatrudnionych w Irlandii w obliczu Covid-19.

Przedstawiciele Labour Party (Partii Pracy) przygotowali propozycję ochrony osób zatrudnionych w związku z kryzysem Covid-19 w Irlandii.

Proponowane przepisy umożliwią wszystkim pracownikom płatne zwolnienie chorobowe na okres do sześciu tygodni. Stawka płacy miałaby mieć wysokość corocznego urlopu Annual Leave. Po tym okresie otrzymywaliby już płatność Illness Benefit.

Jest to kolejny głos w tej sprawie w ostatnim czasie. Wcześniej NPHET (Narodowy Zespół ds.Zdrowia Publicznego) zalecał wprowadzenie odpowiednich przepisów, dzięki którym pracownicy nie będą obawiać się brania zwolnień lekarskich ze względów finansowych.

Proponowane przez Labour Party przepisy dają również prawo do płatnego urlopu rodzicom, których dziecko zmuszone jest do pozostania w domu z powodu Covid-19.

Partia ma nadzieję przedstawić ustawę w Dáil jeszcze w tym miesiącu.