POLONIA IRLANDIA

Wiele osób zatrudnionych w tym sektorze w Irlandii od dawna oczekuje zmian, a co za tym idzie – większych zarobków.

Na początku czerwca 2019 roku senat w Irlandii zatwierdził projekt ustawy zaproponowany przez partię Sinn Féin.

Zgodnie z ustawą pracodawca nie będzie mógł przywłaszczać sobie napiwków swoich pracowników, ani odliczać ich przy wypłacaniu wynagrodzenia. Niestety w sektorze usługowym, zwłaszcza w restauracjach, powszechną praktyką stało się, że napiwki otrzymane przez jednego pracownika są dzielone pomiędzy wszystkie osoby pracujące na danej zmianie.

Dodatkowo część pracodawców wypłaca napiwki pracownikom, a ich kwotę odlicza przy wypłacaniu tygodniowej pensji. Teraz taka praktyka ma być zakazana, co przyczyni się do wzrostu zarobków osób zatrudnionych w usługach.

Obóz rządzących sprzeciwia się ustawie w tej formie, a Prokurator Generalny uważa, że umieszczenie „kwestii pieniędzy” w projekcie ustawy jest „niezgodne z prawem i należy mu się przeciwstawić”.

Tymczasem Minister ds. Zatrudnienia Regina Doherty ogłosić ma poprawkę do ustawy Payment of Wages Act. Zgodnie z poprawką właściciele barów i restauracji będą zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu klarownej informacji dotyczącej polityki wypłacania napiwków oraz opłat za koszt obsługi w lokalu.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku pracodawcom grozi kara grzywny do €2.500. Klienci będą wiedzieć w jaki sposób napiwki trafią do pracowników lokalu, z usług którego skorzystają.